The barren yard
In front of the art academy’s door,
In young, dreamy eyes,
Opens up into a sacred celebration of devotion.

As Venice is immersed in silence at the same time.
There, every form searches for its eternity,
Growing to the sky on sunny days.
There, the poetry of blue shines clearly.

The painter’s eyes kiss the solitude,
Easing it into a song of imagination
That gently releases the embodied into the empty.
In it, every sigh is washed out by the purity of colour.

The heart is driven by the dream of motionless harmony.

Pusto dvorišče
pred vrati likovne akademije
v mladih zasanjanih očeh
se v posvečeno prazničnost razgrinja.

Hkrati Benetke potopljene so v tihoto.
V njih vsaka forma svojo večnost išče,
rastočo k nebu v sončnih dneh.
V njej jasno sije poezija sinja.

Slikarkine oči poljubljajo samoto
in jo blažijo v pesem domišljije,
ki nežno vliva polnost v praznoto.
V njej vsak vzdihljaj čistina barv izmije.

Srce ureja sen negibne harmonije.

  • eng
  • slo

Poem by Milček Komelj, Translation by Arven Šakti Kralj Szomi